Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv


Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā      Nr. 01-14.2/4718

Pēc pievienotā saraksta

Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu

Pēc pievienotā saraksta

 

Atsākoties jaunajam mācību gadam, ģimenes ārstu prakses ir saskārušās ar lielu skolēnu skaita pieplūdumu, kas saistīts ar to, ka izglītības iestādes pārmērīgi piemēro Covid-19 ierobežošanas pasākumus. Tādēļ aicinām izglītības iestādes izvērtēt izglītības iestāžu noteiktos iekšējās kārtības ierobežojumus, lai novērstu pārmērīgu prasību, kas rada nepamatotu slogu vecākiem, ieviešanu.

Vēlamies norādīt, ka, lai ieviestu pietiekami efektīvus pasākumus Covid-19 ierobežošanai, izglītības iestādei ir jāsadarbojas ar vecākiem un izglītojamajiem, tai skaitā norādot uz vecāku atbildību uzraudzīt bērnu veselību, piemēram, var aicināt vecākus katru rītu, pirms vest bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus utml. Ja bērnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pirmkārt ir jāizvērtē, vai bērnam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram, bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai, iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir saslimis). Tādēļ, saprātīgi izvērtējot iespējamos riskus, ir pieļaujams, ka vecāki attaisno bērna prombūtni šādos gadījumos:

ja ir plānots kāds kopīgs ģimenes pasākums un vecāki iepriekš ir brīdinājuši izglītības iestādi;

ja bērns skolā nav ieradies kāda neparedzēta notikuma dēļ, kas nav saistīts ar slimību, un pēc vienas dienas prombūtnes atgriežas skolā pilnīgi vesels;

ja bērnam ir bijuši viegli veselības traucējumi un bērns skolā atgriežas pēc 3 dienām izveseļojies.

Tāpat arī vēlamies norādīt, ka mazliet paaugstināta ķermeņa temperatūra neliecina par to, ka bērnam ir infekcijas slimība, tādēļ aicinām izglītības iestādes, konstatējot bērnam nedaudz paaugstinātu ķermeņa temperatūru, un ja bērns jūtas vesels, ļaut bērnam pēc ķermeņa temperatūras mērīšanas  nomierināties, novilkt virsdrēbju kārtu, un atkārtot ķermeņa temperatūras mērījumu pēc 15-20 minūtēm. Tāpat arī nelielas iesnas, kas nerada elpošanas traucējumus un nepasliktina bērna kopējo pašsajūtu, nav uzskatāmas par tādas slimības pazīmi, lai bērnu izolētu no izglītības iestādes.

Ar detalizētu informāciju par rīcību ar bērnu, kuram konstatēti akūtas respiratoras infekcijas simptomi, var iepazīties 2020.gada 10. septembrī notikušās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes materiālos (https://www.lps.lv/lv/komitejas/izglitibas-un-kulturas-komiteja/6063-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-10-septembri-2020).

Pielikumā pievienojam rīcības algoritmu vecākiem un izglītības iestādēm gadījumā, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas nslimības pazīmes (uz 1 lpp.), ar ko aicinām iespēju robežās iepazīstināt arī vecākus.

Share this...