Cienījamie vecāki!

  • Mācību gads noslēgsies 29.05.2020. 2019./2020.m.g. vērtējumus liecībās un rīkojumu par pārcelšanu varēs apskatīt e-klases lietotnē. Ja nepieciešams saņemt liecības oriģinālu, informējiet par to klases audzinātāju.
  • Zemāk norādītajos laikos, lūdzam, ierasties skolā (Skolas iela 4, Vecvārkava ), lai nodotu skolēnu mācību grāmatas.

Datums Klase Laiks
25.05.2020 1., 5., 7. 9.00 – 16.00
26.05.2020 2., 8. 9.00 – 16.00
27.05.2020 3., 4., 9. 9.00 – 16.00
28.05.2020 6., 10., 11. 9.00 – 16.00
10.06.2020 12. 11.00 – 13.00

 

 

P.S. Nododot savas ģimenes jaunāko klašu skolēnu grāmatas, varēs nodot arī savu  vecāko klašu skolēnu grāmatas.

 

Ierodoties skolā, jāievēro piesardzības pasākumi sakarā ar ārkārtas situāciju (distancēšanās, roku dezinfekcija u.c.)

 

Vārkavas vidusskolas direktore

Share this...