Mēs visi kaut reizi dzīvē esam piedzīvojuši brīdi, kad rodas jautājums: vai tiešām pastāv brīnumi un Ziemassvētku vecītis, vai arī tas ir izdomāts pasaku tēls. Ticība brīnumam ir pats gaišākais un priecīgākais, kas cilvēkā ir.

Viss skolas kolektīvs ir iesaistījies Labdarības akcijā ”Ziemassvētki visiem”, lai ar nelielām dāvaniņām iepriecinātu tos, kuriem klājas grūtāk nekā mums, jo ziedot nav pienākums, bet ziedot ir gods.

Share this...