Dzejas dienu izbraukuma pasākumi šogad norisinājās divas dienas.

11. septembrī 5. – 7. klašu skolēni devās uz Galēniem, kur apmeklēja
dzejnieka, filozofa un reliģijas pētnieka Roberta Mūka muzeju. Pa ceļam
bija iespēja apskatīt Galēnu parka skulptūru taku, kur izvietotas
koktēlnieka H. Gerta koka skulptūras, kuru idejas ņemtas no R. Mūka
dzejoļiem.

Pasākuma laikā R. Mūka dzeju lasīja muzeja vadītāja Marta Binduka. Ar
savu dzeju klātesošos iepazīstināja Stabulnieku bibliotekāres Biruta
Čaunāne un Anita Betlere, Riebiņu novada izglītības centra koordinatore
Evelīna Visocka un ģimenes ārste Margarita Krole.

12. septembrī 2.- 4.klašu skolēni pabija Aizkalnē, kur tikās ar divām
latviešu dzejniecēm: Indru Brūveri – Darulieni un Zani Brūveri – Kvēpu. Pēc
dzejas lasījumiem ikviens varēja piedalīties dzejas meistardarbnīcās.
Arī mācību procesā skolēni daudz runāja par Dzejas dienām, sacerēja un
lasīja savus dzejoļus.

„Mediju”pulciņa dalībniece Sandra Brakovska.

Share this...