Biedrība “Jaunvide” uzsākusi projektu “Esi drošs un radošs!”. Tā galvenais mērķis ir iesaistīt Vārkavas novada jauniešus dažādās izglītojošās un neformālās aktivitātēs ar mērķi paaugstināt viņu motivāciju iegūt izglītību, attīstīt sevi un iesaistīties dažādās vietējās iniciatīvās. Projekta īstenošanas laikā — 2019./2020. mācību gadā Vārkavas vidusskolas audzēkņiem regulāri tiks organizētas interesantas aktivitātes: iedvesmojošas un izglītojošas nodarbības par personības izaugsmi, dažādu prasmju attīstīšanas nodarbības, tikšanās ar ārzemju jauniešiem u.c.

Biedrības “Jaunvide” komandai šī projekta īstenošanas pamatā ir vēlme neformālā veidā parādīt savas puses jauniešiem dažādas iespējas, pozitīvi papildināt skolas ikdienu un veicināt jauniešu savstarpējo saliedēšanos. Projektu “Esi drošs un radošs!” biedrība “Jaunvide” īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” (turpmāk “PuMPuRS”) ietvaros.

“Mēs ļoti ceram, ka mūsu projekta “Esi drošs un radošs!” aktivitātes Vārkavas vidusskolas audzēkņiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ laika gaitā ir radušās mācību vai disciplīnas problēmas, būs labs atspēriens, lai atgūtu motivāciju mācīties, attīstīt sevi un iesaistīties dažādās skolas un ārpus skolas aktivitātēs. Uzskatu, ka  projektā plānotās aktivitātes būtu jāīsteno visās skolās, bez nozīmes, vai tajās ir procentuāli liels skaits ar tā sauktajiem “problemātiskajiem skolēniem” vai arī to skaits ir pavisam niecīgs. Ik katrā no skolām mācās tādi bērni un jaunieši, kuriem ir nepieciešams pievērst papildu uzmanību, jo mēs dzīvojam laikā, kad jauniešiem ir grūtāk izvirzīt savus mērķus un gūt motivāciju to sasniegšanai. Un iemesli mēdz būt pavisam dažādi. Tās var būt ir attiecību problēmas ģimenē, mobings — citu vienaudžu vai skolas biedru psiholoģiskais terora veids, emocionālā vai fiziskā vardarbība, atbalsta trūkums, nepārliecinātība par savām spējām u.c.” stāsta projekta aktivitāšu organizators Andris Lazdāns.

Pirmā lielākā projekta aktivitāte ir iedvesmas pēcpusdiena ar kouču un jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” dibinātāju un vadītāju Daci Briedi-Zālīti. Divu dienu laikā skolēniem būs iespēja apgūt ļoti interesantas tēmas par personības attīstību, pēcāk oktobrī tiks organizētas tikšanās ar jauniešiem, kas ir ieguvuši pieredzi strādājot ārzemēs. Savukārt skolas rudens brīvlaikā jauniešiem tiks piedāvāta iespēja apgūt fotografēšanas pamatprasmes, novembrī  būs mūzikas nodarbības. Janvārī uz Vārkavas vidusskolu atbrauks sabiedrībā zināmi cilvēki, februārī skolēniem būs iespēja iepazīties ar ārzemju studentiem un viņu stāstiem par savām dzimtajām valstīm. Pēcāk tiks organizēta lekcija par psiholoģijas tēmām. Savukārt, vasarā projekta dalībnieki tiks aizcīnāt uz četru dienu apmācībām “Es gribu, varu un daru!”.

Biedrība “Jaunvide” ir Vārkavas novada jauniešu izveidota biedrība ar mērķi veicināt lauku jauniešu iesaistīšanos dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, kultūras, tūrisma, vides un veselīga dzīvesveida projektu īstenošanā. Vairāk par biedrību var uzzināt: www.jaunvide.lv.  Projektu “Esi drošs un radošs!” pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

 

Biedrības “Jaunvide”

valdes priekšsēdētāja

Dagnija Dudarjonoka

(T.: 28362243, E-pasts: pasts@jaunvide.lv)

Share this...