Veļu laiks ar miglas un lietus mākoņiem tur vaļā Mūžības vārtus. Svētdienas naktī, 7. novembrī, viņsaulē devusies ilggadējā Vārkavas vidusskolas skolotāja Zenta Znotiņa.

Zenta Znotiņa dzimusi 1942. gada 17. martā, no 1950. gada mācījusies Āmuļu astoņgadīgajā skolā, kuru pabeigusi 1957. gadā. Pēcāk mācības līdz 1961.gadam  mācības turpinājusi Špoģu vidusskolā.

Zenta no 1961. līdz 1970. gadam strādāja Arendolē. Viņa bija gan audzinātāja Āmuļu palīgskolā, gan vecākā pionieru vadītāja, vēlāk skolotāja  Āmuļu astoņgadīgajā skolā. Pēc nosaukuma un funkcijas maiņas līdz pat 1978. gadam bija skolotāja Āmuļu internātpalīgskolā. No 1979. gada līdz 1981. gadam skolotājas darba gaitas turpinājās Sutru astoņgadīgajā skolā, kamēr Zenta tika pārcelta darbā uz Rudzātu internātpalīgskolu  par skolotāju un logopēdi, tur viņa strādāja līdz pat 1987. gadam. Šai laikā – no 1976. līdz 1981. gadam –  Zenta vēl arī studēja V. Lāča Liepājas Pedagoģiskajā institūtā un ieguva skolotājas un logopēdes kvalifikāciju.

Visbeidzot 1987. gadā Zentu darba gaitas atveda uz Vārkavas vidusskolu, kur viņa bija sākumskolas skolotāja līdz 2006. gadam. Būdama gana stipra, viņa vēl arī atsaucās lūgumam pastrādāt Vārkavas vidusskolā no 2007. līdz 2008. gadam.

Skolotāju Zentu mēs – kolēģi, skolēni un apkaimes cilvēki, saucām – Zentiņa, jo viņa vienmēr  bija ļoti atsaucīga, izpalīdzīga un godīga. Patiesi gaišs  un labestīgs cilvēks.

Lai viņai tur, Mūžībā, silti un mierīgi…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem.

 

Vārkavas vidusskolas kolektīvs

Share this...