1990. gada 4. maijs ir viens no nozīmīgākajiem datumiem Latvijas valsts vēsturē, jo tad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

2020. gada 4. maijā mēs atzīmēsim 30 gadu jubileju kopš Latvijas valsts ir atjaunota. Kādēļ tad latvieši gribēja atjaunot savu valsti? Galvenokārt tāpēc, ka mūsu patība bija apdraudēta, mēs gribējām paši lemt par savu likteni savā valstī. Neraugoties uz 50 gadu ilgu okupācijas režīmu, latvieši bija paturējuši savu nacionālo identitāti, valodu, kultūru, politisko apziņu un savas vēsturiskās atmiņas par Latvijas valsti pirms 1940. gada. 1990. gada 21. aprīlī Daugavas stadionā tika sasaukta Vislatvijas tautas deputātu sanāksme, piedalījās 8086 deputāti. Sanāksmes dalībnieki pieņēma aicinājumu Latvijas PSR AP pieņemt neatkarības deklarāciju. No 1990. gada 4. maija LPSR kļuva par Latvijas Republiku.

Katram no mums noteikti ir jāapzinās šīs dienas – 4. maija nozīmīgums gan Latvijas valsts vēsturē, gan mūsu dzīvēs. Pateicoties tam mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mums ir tiesības un personīgo brīvību, mēs varam izteikt savu viedokli, brīvi runāt latviešu valodā, ceļot uz citām valstīm, uzzināt un mācīties informāciju par Latvijas valsts vēsturi. Ikviens no mums ir atbildīgs par Latvijas valsts nākotni. Ar saviem darbiem un vārdiem mums ir jāceļ savas valsts valoda un kultūra.

Tā kā valstī joprojām ir ārkārtas stāvoklis saistībā ar Covid-19 ierobežošanu, svinēsim šos svētkus atbildīgi. Paliksim mājās kopā ar ģimeni! Lai jums visiem saulaini svētki, un lai Dievs Jūs svētī!

Skolēnu parlamenta prezidente, “Mediju” pulciņa dalībniece,
11.klases skolniece Sigita Stivriška

Share this...