Izsludina “Garās pupas” ikgadējo dzejoļu konkursu bērniem un pusaudžiem

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem aicina piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2021”, kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.   “Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, lai… Lasīt tālāk…

Continue Reading

Jautrā Mārtiņdiena

Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem), kad ziemai ir durvis vaļā, un visiem rudens darbiem jābūt padarītiem. Nedēļu pirms Mārtiņdienas skolēni zīmēja zīmējumus, lai piedalītos izstādē ”Skaistākais Mārtiņgailis”. Gaiļi iznāca patiešām skaisti un krāšņi. Sakarā ar COVID 19 ierobežojumiem,10. novembrī kopējo pasākumu neizdevās nosvinēt, tāpēc nedaudz klusāk Mārtiņdiena tika atzīmēta klašu kolektīvos. Skolēni vēlreiz atcerējās Mārtiņdienas tradīcijas, minēja mīklas, spēlēja spēles, gatavoja maskas, jo Mārtiņos var iet arī ķekatās. Lasot ticējumus, tika paredzēts arī gaidāmais laiks.

Continue Reading

Pasākums ”Ziemeļvalstis un pasaule”.

novembrī Vecvārkavas estrādē notika Ziemeļvalstu nedēļas pasākums ”Ziemeļvalstis un pasaule”. Ievērojot katrai klasei stingri noteikto laiku, uz šo pasākumu kopā ar klases audzinātājām ieradās 2. – 4. klašu skolēni. Pasākuma laikā tika lasīta norvēģu autores un ilustratores Kristinas Rūšiftes (Kristin Roskifte) bilžu grāmata ”Visi skaitās”. Skolēni veica dažādus atraktīvus uzdevumus saistībā ar skaitīšanu un matemātiku. Šis tradicionālais pasākums notika sadarbībā ar skolas un Upmalas bibliotēku. Klašu kolektīvi saņēma pateicības un saldumus par dalību pasākumā.

Continue Reading

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019.

  Kā jau tradīcija, ir norisinājusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”! Šī programma nodrošina piekļuvi interesantai lasāmvielai ikvienā bibliotēkā, un iesaista  lasītājus gada populārākās grāmatas noteikšanā.   „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” notiek jau 20 gadu! 2019.gadā piedalījās 17219 lasītāji no 654 bibliotēkām, tai skaitā 62 skolas vecuma bērni un jaunieši un 26 pieaugušie – vecāki, vecvecāki, skolotāji un citi interesenti. Programmas realizācija notiek cieši sadarbojoties Upmalas  un Vārkavas vidusskolas bibliotēkām. Pēc grāmatu izlasīšanas un elektronisko anketu aizpildīšanas, parasti tika rīkots noslēguma pasākums kurā visi lasītāji saņēma gan LNB sagatavotās, gan Upmalas bibliotēkas sarūpētās pārsteiguma balvas ,un visi devās pelnītā mācību ekskursijā… Šoreiz  šim… Lasīt tālāk…

Continue Reading

No 26.10 izmaiņas skolēnu autobusu marušrutā nr.2. : Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni.

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts ( Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967) Skolēni uz skolu 7:40 Bērzupes 7:45 Neicenieki 7:48 Augšmukti 7:50 Alkšņāres 7:53 Līdums 7:55 Jaudzemi (labos laika apstākļos) 8:00 Kvedervecumi 8:05 Dēļusala 8:08 Brieži 8:10 Strodi 8:15 Rimicāni 8:23 Āpši 8:28 Vingri 8:30 Vet. Iecirknis 8:35 Vārkavas vidusskola 8:45 (50) Rimicāni     Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2a saraksts ( Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni – Bērzupes) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967)   Skolēni no skolas   15:35 Rimicāni   15:45 Vārkavas vidusskola 15:48 Vet. Iecirknis 15:52 Vingri 16:02 Āpši 16:07 Rimicāni 16:10 Strodi 16:15 Brieži 16:18… Lasīt tālāk…

Continue Reading

Labo darbu nedēļa.

Labo darbu nedēļa Vārkavas vidusskolā sākās jau 1. oktobrī, kad skolēnu un viņu ģimeņu sarūpētās dāvanas tika nogādātas uz SAC “Vārkava”, lai iepriecinātu tā iemītniekus Senioru dienā. Visas nedēļas garumā (5.-11.10.) skolēni darīja labus darbus: patīkami pārsteidza līdzcilvēkus, palīdzēja saimniecības darbos, sakopa apkārtni u.tml. Vietnē labiedarbi.lv tika reģistrēti paveiktie un vēl ieplānotie labie darbi. Arī ikdienā palīdzēsim cits citam un padarīsim kādam dienu gaišāku! “Mediju” pulciņa dalībniece Sigita Stivriška

Continue Reading

Neierasti atzīmēta Skolotāju diena

oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šogad svētki tika pavadīti savādāk – bez liela pasākuma un 12. klases mēģinājuma iejusties skolotāju ādā. Ierasto svētku vietā 12. klases vadībā visi skolēni piedalījās video sveiciena izveidē un to nosūtīja skolotājiem. Atsevišķu video sveicienu, savas vadītājas Kristīnes Pauniņas rosināti, bija izveidojuši skatuves runas pulciņa dalībnieki. Dzestrajā piektdienas rītā visi pulcējās skolas stadionā, lai sveiktu skolotājus ar ziediem. Neizpalika arī fotografēšanās un jautri mirkļi. Apsveikums bija citādāks, taču ceram, ka tikpat mīļš un patīkams. “Mediju” pulciņa dalībniece Rebeka Cimdiņa

Continue Reading

MIĶEĻDIENAS tirgus labumi

Miķeļdienas gadatirgus mūsu skolā šogad norisinājās 28.septembrī, cenšoties ievērot drošu distancēšanos. Pirms tirgus notika jautra iepazīšanās ar Miķeļdienas tirgus noteikumiem, ziņām par Miķeļdienu, tika rādīta sena šo svētku rotaļa un uzdoti dažādi jautri uzdevumi klasēm: stāstīti ticējumi, minētas mīklas, papildinātas tautas dziesmas ar jautrām pašu sacerētām rindām. Tirgojās 1.-7.klases skolēni. Tirdziņā tika pārdotas gan rudens veltes, gan pašcepti kārumi, gan dažādi pašdarinājumi: rotaslietas, citi rokdarbi. Tirgotāji bija ļoti laipni un lepni. Rudens veltes iegādājās gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki, gan vecāki. Tā bija jauka pēcpusdiena! “Mediju” pulciņa dalībniece Alise Krūmiņa  

Continue Reading