Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019.

  Kā jau tradīcija, ir norisinājusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”! Šī programma nodrošina piekļuvi interesantai lasāmvielai ikvienā bibliotēkā, un iesaista  lasītājus gada populārākās grāmatas noteikšanā.   „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” notiek jau 20 gadu! 2019.gadā piedalījās 17219 lasītāji no 654 bibliotēkām, tai skaitā 62 skolas vecuma bērni un jaunieši un 26 pieaugušie – vecāki, vecvecāki, skolotāji un citi interesenti. Programmas realizācija notiek cieši sadarbojoties Upmalas  un Vārkavas vidusskolas bibliotēkām. Pēc grāmatu izlasīšanas un elektronisko anketu aizpildīšanas, parasti tika rīkots noslēguma pasākums kurā visi lasītāji saņēma gan LNB sagatavotās, gan Upmalas bibliotēkas sarūpētās pārsteiguma balvas ,un visi devās pelnītā mācību ekskursijā… Šoreiz  šim… Lasīt tālāk

Continue Reading

No 26.10 izmaiņas skolēnu autobusu marušrutā nr.2. : Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni.

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts ( Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967) Skolēni uz skolu 7:40 Bērzupes 7:45 Neicenieki 7:48 Augšmukti 7:50 Alkšņāres 7:53 Līdums 7:55 Jaudzemi (labos laika apstākļos) 8:00 Kvedervecumi 8:05 Dēļusala 8:08 Brieži 8:10 Strodi 8:15 Rimicāni 8:23 Āpši 8:28 Vingri 8:30 Vet. Iecirknis 8:35 Vārkavas vidusskola 8:45 (50) Rimicāni     Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2a saraksts ( Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni – Bērzupes) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967)   Skolēni no skolas   15:35 Rimicāni   15:45 Vārkavas vidusskola 15:48 Vet. Iecirknis 15:52 Vingri 16:02 Āpši 16:07 Rimicāni 16:10 Strodi 16:15 Brieži 16:18… Lasīt tālāk

Continue Reading

Realizēts projekts ,, Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”

Vārkavas novadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ,,Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansēts projekts Nr. 19-03-AL21-A019.2205-000005 ,,Tautas tērpu iegāde Vārkavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvam”, kas atbalstīts biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Par projekta finansējumu tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti meitenēm, t.i. – Viduslatgales novadu vilnas austi tautas tērpu brunči, meiteņu vestes, uz sarkana vilnas tūka pamata ar krāsainām pērlītēm izšūti vainadziņi, balta linu auduma meiteņu garie krekli, vilnas dziju celos austas tautiskās jostas pēc Latgales paraugiem, melhiora kreklu saktas un pastalas. Puišiem tika izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, t.i. –… Lasīt tālāk

Continue Reading

Plānotie pulciņi interešu izglītībā Vārkavas vidusskolā 2020./2021.m.g.

Plānotie pulciņi interešu izglītībā Vārkavas vidusskolā 2020./2021.m.g. Pulciņa nosaukums Skolotājs Piezīmes Folkloras kopa “Vālodzīte” Romualds Kairāns Meiteņu vokālais ansamblis(5.-9.kl.) Romualds Kairāns Kokapstrādes pulciņš Mindaugas Bitinas Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš Mindaugas Bitinas ‘’Vālodzītes’’ Helēna Ērgle Noformēšanas pulciņš Astrīda Spūle No idejas līdz biznesam(4.-9.kl.) Astrīda Spūle Sporta pulciņš Staņislavs Stankevičs Robotikas pulciņš Ainārs Dudarjonoks Dabasskolas pulciņš Ingrīda Ločmele Mediju pulciņš Silvija Stankeviča Līderības skola Silvija Stankeviča Skatuves runas pulciņš Kristīne Pauniņa Tautas deju pulciņš(1.-2.kl.) Elizabete Lāce Tautas deju pulciņš(3.-4.kl.) Elizabete Lāce Tautas deju pulciņš(4.-5.kl.) Elizabete Lāce Vizuālās mākslas pulciņš Astrīda Spūle Zēnu vokālais ansamblis Romualds Kairāns Šova deju pulciņš Oksana Kitajeva Tenisa pulciņš Anatolijs Isajevs

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas skolēnu autobusu maršruti 2020./2021.m.g.

Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1 saraksts ( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820) ( Vanagi – Vecvārkava) Skolēni uz skolu 7:50 Melnā zeme 8:00 Vanagi 8:04 Sķiļteri 8:08 Mačāni 8:15 Zabludnīki 8:20 Vārkavas vidusskola 8:25 Brakovski 8:30 Krustceles 8:35 Stabulnieki 8:40 Kaļvi 8:43 Berezovka 8:50 Vārkavas vidusskola Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.1a saraksts ( šoferis Aivars Dambītis, t. 29409820) (Vecvārkava – Vanagi) Skolēni no skolas 15:45 Vārkavas vidusskola 15:50 Brakovski 15:53 Berezovka 16:05 Vārkavas vidusskola 16:10 Zabludnīki 16:15 Mačāni 16:20 Melnā zeme 16:30 Šķiļteri 16:35 Vanagi Vārkavas novada skolēnu autobusu maršruta Nr.2 saraksts ( Bērzupes – Rimicāni – Vecvārkava – Rimicāni) ( šoferis Andris Jakimovs, t. 29501967) Skolēni uz… Lasīt tālāk

Continue Reading