Notikumu kalendārs Vārkavas vidusskolā maija mēnesī

Maija mēnesis Vārkavas vidusskolā bija dažādu pasākumu, jaunu sasniegumu, godalgu un notikumu pilns.

10. maijā skolēni sniedza skolas gada atskaites koncertu, kas bija veltīts Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai. Koncerta live ieraksts ir pieejams arī sociālajā portālā Facebook. 

11.maijā notika Latvijas robotikas čempionāts RTA 2019, kurā L. Pastars (9.kl.), N. Smolenskis (9.kl.) un K. Lācis (9.kl.) ieguva 3.vietu.

17. maijā skolas zvans 9. un 12.klases skolēnus aicināja uz pēdējo mācību stundu.

18. un 19. maijā folkloras kopa “Volyudzeite” piedalījās bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2019 ” Nacionālajā sarīkojumā “Rotā bite, rotā saule” Iecavā. 18.maijā Rīgā notika sacensības “Saules kauss 2019 ”, kurās mūsu skolas skolēni parādīja labu sniegumu. E. Lazdānam (7. kl.)- 2. vieta, L. Pastaram (9. kl.), K. Lācim (9. kl.), D. Furtikovam (9. kl.) – katram divas 3. vietas, E. Jaudzemam (7.kl.)-1.,3. vieta, D. Sparānam (7.kl.)-1.,3.vieta. Starpnovadu konkursā „Papīra tilti” D. Lazdāns (9.kl.), V.Spūlis (9.kl.), D.Furtikovs (9.kl.) ieguva 2.vietu.

24. maijā čaklākie makulatūras vācēji piedalījās vides kampaņas “Tīrai Latvijai!” noslēguma svētkos un Meža izziņas pasākumā “Latvijas Meža dienas 2019 ” Tērvetē. Prieku sagādā tas, ka savācot makulatūru, mēs esam palīdzējuši augt un zaļot vairākiem kokiem. Kā balvu par savākto makulatūru skola saņēma biroja papīru. 24. maijā 4. klases skolēni atvadījās no sākumskolas un kopā ar saviem vecākiem, skolotājiem un skolasbiedriem svinēja 4. klases izlaidumu.

29. maijā notika skolas vecāku sapulce, kurā vecāki tikās ar karjeras konsultanti Ingūnu Patmalnieci, bet sarunas par atkarībām vadīja psihoterapeite Aina Poiša. 5.-12. klašu skolēniem arī bija dota iespēja piedalīties diskusijā ar A. Poišu.

30. maijā 1.-5. klašu skolēni projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Latvijas skolas soma” ietvaros devās izglītojošā braucienā uz Daugavpili. Zinoo centrā skolēni piedalījās 2 praktiskās nodarbībās, kā arī attīstīja savas prāta spējas pildot dažādus uzdevumus.

25. maijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 10. klases skolēni apmeklēja Rēzekni un noskatījās izrādi “Vectēvs.”

30. maijā 6.-12. klašu audzēkņi piedalījās neformālās sarunās un spēļu pēcpusdienā “Brīvsarunas un saspēles” brīvā dabā.

Šogad izcili veicies gan starpnovadu, gan valsts olimpiādēs 10. klases skolniekam K. Plotam un 7. klases skolniekam E. Lazdānam. Valsts 46. atklātajā matemātikas olimpiādē Kristians ieguva atzinību, bet Ernestam- 1. vieta. Priecājamies arī par 4. klases skolnieka M. Soma iegūto atzinību Latgales reģiona 16.atklātajā matemātikas olimpiādē.

31.maijā Vārkavas vidusskolā notika skolas Goda svētki. Šo svētku laikā tika sumināti olimpiāžu un konkursu uzvarētāji, labākie sportisti, sekmēs labākie skolēni, labākie sabiedriskā darba veicēji,  viņu palīgi un padomdevēji-skolotāji. Liela daļa apbalvoto saņēma arī naudas prēmijas. Skolas direktore paldies teica ikvienam, kurš ieguldīja savu darbu skolas izaugsmē. Pasākumā visus klātesošos sveica Vārkavas novada domes priekšsēdētāja A. Brakovska, skolas padomes priekšsēdētāja D.Upeniece, SP prezidente S.Stivriška. 10. klases skolēni saņēma “Gada klases” titulu, par “Gada skolēnu” kļuva Kristians Plots un par “Gada sportistu”- Andis Briška.

Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par aizvadīto mācību gadu! Īpašs paldies Vārkavas novada domei par finansiālo atbalstu visa mācību gada garumā!

Lai Jums visiem saulaina un laimīgiem mirkļiem piepildīta vasara!

 

 

                                                                                            Vārkavas vidusskolas

SP prezidente,

10. klases skolniece Sigita Stivriška

Share this...