Čaklākie lasītāji apceļo Latgali

Mūsu skolas skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki arī šogad bija iesaistījušies Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Projekta laikā katra vecumposma lasītājam vajadzēja izlasīt sev atbilstošās 6 grāmatas. Vēlāk elektroniskā veidā vajadzēja iesniegt arī to izvērtējumu. Skolā tika apbalvoti visi projektā iesaistītie lasītāji, bet kā galvenā balva viņiem bija izglītojošs brauciens pa Latgali. 2019. gada 24. aprīlī 1.- 4. klase un 25. aprīlī 5. – 12. klase, bibliotekāru Melitas un Aldas vadībā, devās ‘’Bērnu žūrijas’’mācību- izziņas ekskursijā uz Rēzeknes novadu. Brauciena dalībnieki apmeklēja Lūznavas muižu un tās apkārtni. Tika uzzināts daudz interesantu notikumu saistībā ar šo muižu. Nākamā pietura bija Puša. Pušas pagastā apmeklējām radio un senlietu… Lasīt tālāk

Continue Reading

Vārkavas vidusskola aicina uz atvērto durvju dienu

14. maijā plkst. 10.00. Vārkavas vidusskola aicina topošos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienu „Esi gaidīts skolā.” Tikšanās ar skolotāju Elizabeti, psiholoģi Ingu un skolas administrāciju. 24.maijā  plkst. 14.00. Vārkavas vidusskolas pirmsskolas grupa „Lācīši” aicina uz tikšanos 5-gadīgos un 6-gadīgos bērnus un viņu vecākus. Līdzi obligāti jāpaņem bērnu dzimšanas apliecība.    

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas skolēni apgūst robotiku un piedalās robotikas čempionātā

Vārkavas vidusskolas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2./16/I/001) ietvaros ir iespēja apmeklēt robotikas nodarbības.2019.gada 1.februārī tika noslēgts līgums ar biedrību ”Tehniskās izglītības un jaunrades skola” par summu 3900 EUR .Līgumā  paredzētas 10 tikšanās reizes, kurās katrā notiek 3 nodarbības no pkst.15:00 līdz 19:00. Kopā pavisam 30 nodarbības. Skolēni apgūst programmvadāmo robotu uzbūves un darbības pamatprincipus un iegūst prasmes veidot robotu vadības programmu, izmantojot programmēšanas vidi LabVIEW. Nodarbībās tiek izmantoti LEGO Education Mindstroms roboti. 27.aprīlī Maltas daudzfunkcionālajā centrā notika Robotikas čempionāta  Rēzeknes RTA posms, kurā piedalījās arī Vārkavas vidusskolas skolēni LEGO sumo (6.-12.klase) disciplīnā Ernests Lazdāns, Andrejs Ločs un Kristians Plots un Freestyle disciplīnā Nauris Smolenskis, Lauris Pastars, Kristers… Lasīt tālāk

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas audzēkņi iepazīst Latgali

Trešdien, 24. un ceturtdien, 25. aprīlī Vārkavas vidusskolas skolēni, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”  dalībnieki,  devās godam nopelnītajā mācību – izziņas ekskursijā Rēzeknes pusē. Ekskursijas laikā bērni viesojās Lūznavas muižā. Tika iepazīta muiža un tās apkārtne, apskatītas atjaunotās  muižas iekštelpas. Lūznavas muižā pašlaik arī skatāma lietuviešu mākslinieka Broņus Rutkauska (Bronius Rutkauskas, 1955) gleznu un fresku izstāde “Noslēpums. Ilūzijas un realitāte.”, un bērni varēja iepazīties ar šī mākslinieka brīnišķīgajiem darbiem. Tālāk ceļš veda uz Pušu. Pušas pagastā atrodas radio un senlietu muzejs. Muzeja pamatā ir radioaparāti un cita skaņu (atskaņošanas) tehnika (ierīces). Vecākais eksponāts ir apmēram 1918. gadā izgatavots patafons. Par senlietām un apkārtnes teiksmām interesanti un… Lasīt tālāk

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas audzēkņi čakli talkojuši

26. aprīlī Vārkavas vidusskolas audzēkņi piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā. Tās laikā tika grābtas lapas, lasīti nolūzušie koku zari, vākti atkritumi, kārtota skolas apkārtne un atbildīgi veikti citi labiekārtošanas darbi. Skolēni grāba lapas arī Vārkavas parkā. Talkā čakli iesaistījās gan lieli, gan mazi!  Paldies visiem par centību!

Continue Reading

Dzejnieka Viļa Plūdona 145 gadu jubilejas pasākums

22. martā Vārkavas vidusskolas bibliotēkā notika pasākums 1. – 4. Klašu skolēniem „Nāciet visi galma ļaudis, Tādu ērmu skatīties”, veltīts dzejnieka Viļa Plūdoņa 145 gadu jubilejai. Pasākuma laikā bērni iepazinās ar dzejnieka biogrāfiju un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par svarīgāko Viļa Plūdoņa dzīves gājumā, kā arī skatījās animācijas filmiņu ‘Eža kažociņš”.

Continue Reading

Dažādās aktivitātes skolā februārī un martā

Bez nopietnā mācību darba, skolā notika daudz un dažādu pasākumu. 13.februārī vidusskolēni ņēma aktīvu dalību Ēnu dienā, apmeklējot dažādas Preiļu iestādes. 14.februārī skolā tika svinēta Valentīndiena. Valentīndienas svinības organizēja un vadīja 9.klase. Pirms pasākuma tika veikta aptauja par tradicionālajām Valentīndienas nominācijām. Tika iekārtots fotostūrītis un «Mīlas pasts.» 5 . – 12. klašu skolēniem vajadzēja sagatavot Popielas priekšnesumu «Ar mīlestību sirdī». Katrs pasākuma dalībnieks varēja piedalīties dažādās Valentīndienai veltītajās spēlēs. 15. februārī notika Projekta diena, kuras laikā klašu kolektīvi zīmēja zīmējumus «Kustība». 18. februārī 1. – 7. klašu skolēni piedalījās nodarbībā «Drošs internets». Nodarbību vadīja Droša interneta vēstnese I.Poplavska. 1. martā ar aizkustinošu montāžu Žetonu vakarā klātesošos priecēja 12. klases skolēni.… Lasīt tālāk

Continue Reading

Balvu un godalgu laiks sportā

Kā jau noprotams, Vārkavas novadā turpinās lielais sacensību un balvu izcīņu laiks. Arī šogad ikgadējās Vārkavas balva izcīņas sacensībās «Vieglatlētikas trīscīņa», kas notika šī gada 15. februārī, Vārkavas vidusskolas skolēni ir sasnieguši augstus rezultātus. Vecuma grupā «2009. gada un jaunāki» zēnu grupā godalgoto 3. vietu ir ieguvis Olivers Šembels (130 punkti). Šajā pat vecuma grupā meitenēm 2. vieta – Ditai Ruzģei (116 punkti). 2008. gadā dzimušo zēnu grupā 3. vieta – Elvim Laganovskim (85 punkti), 2. vieta ar 153 punktiem – Markusam Somam. Šajā vecuma grupā meitenēm 3. vieta ar 105 punktiem – Nellijai Ceplei. 2006. gadā dzimušo zēnu grupā 3. vietu ar 144 punktiem ieguva Rodrigo Gavars, 2. vietu… Lasīt tālāk

Continue Reading

Vārkavas vidusskolas audzēkņu dalība dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs

Februāra un marta mēnesis bija dažādiem konkursiem un olimpiādēm bagāts. Starpnovadu vokālās mūzikas konkursā «Balsis» piedalījās 6.-7. un 10.-12. klašu meiteņu ansambļi un zēnu ansamblis. Visu triju ansambļu dziedātāji ieguva 1. pakāpes diplomus. Vidusskolas meiteņu ansamblis ieguva ceļazīmi dalībai Latgales reģiona konkursā, kur izcīnīja 3. pakāpes diplomu. Alise Krūmiņa, Līva Vaivode – Šulte un Rinalds Božis savu lasītprasmi parādīja LNB organizētajās Skaļās Lasīšanas sacensībās Preiļos. Skolas jaunāko klašu deju kolektīvs piedalījās starpnovadu tautas deju kolektīvu skatē, kur ieguva 3. pakāpes diplomu. 7. martā Līvānos notika Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss «Lielais rotaļnieks». Ieva Jaunromāne un Liliāna Surgunte ieguva 2. pakāpes diplomus. Šajā pašā dienā notika arī Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss «Anekdošu virpulis… Lasīt tālāk

Continue Reading