Vārkavas vidusskolas pasākumu plāns 2018./2019. m. g

 

Laiks Pasākums Atbildīgais
3. septembris Jauno mācību gadu uzsākot. Skolas vadība, I. Ločmele
7. septembris Vārkavas bezceļi 2018 S. Stankevičs
10.septembris Nodarbība ,,Pirmklasnieks un bibliotēka’’ M. Pastare
10.-14. septembris Rudens ziedu paklāju izstāde ,,Ziedu ziedi Latvijai’’. Klašu audzinātāji
12. septembris Dzejas dienu pasākums ,,Viens prāts ar otru satikās’’. (1.-6.kl.) M. Pastare, A. Upeniece
13. septembris Vārkavas vidusskolas skolēnu kross S. Stankevičs
14. septembris Dzejas dienu pasākums ,,Dzīvās jūtas’’ (7.-12.kl.) M. Pastare, A. Upeniece
15. septembris Vārkavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā S. Stankevičs
21. septembris Olimpiskā diena Klašu audzinātāji, sporta skolotāji
23.-30. septembris Eiropas sporta nedēļa S. Stankevičs, A. Isajevs
26. septembris Projekts ,, Es un vide -simbioze.’’ Eko skola
28. septembris Pasākums ,,Jautrā Miķeļdiena’’. S. Stankeviča
septembris- decembris Darbs pie projekta ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija’’ M. Pastare, S. Stankeviča, A. Upeniece
septembris- decembris Izdevniecības ‘’Liels un mazs’’ projekts ‘’Mūsu mazā bibliotēka’’ (pirmskolas, 2.kl.) M. Pastare

A. Upeniece

5. oktobris Skolotāju dienai veltīts pasākums 12. klase, I. Ločmele
5. oktobris ,, Viss par skolēnu drošību’’ (tikšanās ar policijas un glābšanas dienesta pārstāvjiem) H. Ērgle
1.-12.oktobris Zīmējumu konkurss  ,, Manam sunim vislabākā māja’’ (1.-12.kl.) Klašu audzinātāju MK
11. oktobris 10. klases uzņemšana vidusskolēnu kārtā I. Ločmele
8.-12. oktobris Karjeras nedēļa Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
15.-21. oktobris Labo darbu nedēļa Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
29.oktobris – 2. novembris Rīcības nedēļa I.Ločmele,Eko skola
6. novembris Pasākums ,, O. Vācietim- 85’’ M. Pastare
7. novembris  Stāstnieku konkurss ,,Teci, teci, valodiņa!’’ H. Ērgle, M. Pastare
novembris Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa M. Pastare, Sākumskolas MK
5.-9. novembris Viktorīna ,, Latvijai-100.’’ S. Stankevičs
9.  novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums ,, Melnās kafijas vakars’’ Kultūras un sabiedriskā darba komisija
9.-16. novembris Izstāde ,, Mana Latvija’’ Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
16. novembris Pasākums ,,Svētki Latvijai’’. K. Pauniņa,klašu audzinātāji
18. novembris  Akcija ,,Izgaismosim novadu svētkos’’ Kultūras un sabiedriskā darba komisija
3. decembris 1. adventes svecītes iedegšana 9. klase
7. decembris Vakarēšana Vārkavā H. Ērgle, R. Andiņa
10. decembris 2. adventes svecītes iedegšana 11. klase
10.-18. decembris  Izstāde ,,Ziemassvētku apsveikumu kartīte’’ M. Pastare,

klašu audzinātāji

17. decembris 3. adventes svecītes iedegšana 11. klase
17.-20. decembris Labdarības akcija

,, Ziemassvētki visiem’’

Klašu audzinātāji, klašu kolektīvi
21. decembris Svētrīts Kultūras un sabiedriskā darba komisija
21. decembris Ziemassvētku pasākums 1.-7. klasēm D. Mikitāne, klašu audzinātāji
21. decembris Ziemassvētku pasākums 8.-12. klasēm I.Ločmele, klašu audzinātāji
10. janvāris Pasākums ,,Tatjanas diena.’’ F. Timošenko
18. janvāris Barikāžu dienai veltīts pasākums. I.Kivleniece

S. Lazdāne

janvāris Pasākums ,,M.Stārastei- 105.’’ M. Pastare
janvāris Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība (5.,6.kl.) M. Pastare, latviešu valodas skolotāji
janvāris – aprīlis Krustvārdu mīklu maratons ,,Lielais gudrinieks’’. M. Pastare
janvāris-maijs Lasītveicināšanas programma ,, Mūsu mazā bibliotēka.’’ M. Pastare
13. februāris Ēnu diena Klašu audzinātāji
14. februāris Pasākums ,,Mīlestības dienu svinot.’’ I.Lazdāne
februāris Zinātniskā konference ,,Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana’’. S. Lazdāne
februāris Pasākums 1.-7. klasei ,,Drošs internets.’’ M. Pastare
februāris Zīmējumu konkurss ,, Kas tā tāda Meteņdiena?’’ M. Pastare, I. Lazdāne
februāris ,,Vārkavas balvas’’ izcīņa vieglatlētikas trīscīņā. S. Stankevičs

A. Isajevs

februāris Novada atklātais ziemas čempionāts tenisā. S. Stankevičs

A. Isajevs

1.marts Žetonu vakars I.Ločmele
25.-29. marts Mākslas dienas I.Lazdāne
marts Pasākums ,,Metens brauca pār kalniņu.’’ E. Lāce
marts Novada atklātais ziemas čempionāts volejbolā. S. Stankevičs

A. Isajevs

marts Novada atklātais čempionāts novusā. S. Stankevičs

A. Isajevs

marts-aprīlis Projekta ,,Bērnu žūrija’’ noslēguma pasākumi pa vecuma grupām. M. Pastare
23.aprīlis Pasākums ,,Nāc, nākdama, Lieldieniņa!’’ L. Kancāne
aprīlis Labo darbu nedēļa. S. Stankeviča, H. Ērgle
aprīlis Zīmējumu konkurss ,,Lieldienas gaidot.’’ M. Pastare, priekšmetu skolotāji
aprīlis Pasākums ,,V.Plūdonim- 145.’’ M. Pastare
aprīlis Sacensības ,,Orientēšanās telpās’’ (7.-12.kl.) S. Stankevičs
aprīlis Pavasara kross A.Isajevs

S. Stankevičs

3. maijs ,,Baltā’’ galdauta svētki Klašu audzinātāji
10. maijs Gada atskaites koncerts ,,Ģimene manā Latvijā’’ Skolēnu parlaments
17. maijs Pēdējā zvana diena I.Ločmele, I.Lazdāne
24. maijs 4. klases atvadas no sākumskolas. E. Lāce
maijs Pasākums ,,M. Cielēnai -65’’ (1.-4.kl) M. Pastare
maijs Pasākums pirmsskolas bērniem ,,Ieskats grāmatu pasaulē’’. M. Pastare
maijs Krustvārdu mīklu maratons ,,Lielais gudrinieks’’- klātienes konkurss. M. Pastare
31. maijs Skolas Goda svētki Skolas vadība
15. jūnijs 9. klases izlaidums I. Lazdāne
15. jūnijs 12. klases izlaidums I. Ločmele